कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र कसे काढावे ?

जात पडताळणी प्रमाणपत्र म्हणजेच जात वैधता (Cast Validity Certificate) प्रमाणपत्र. शासकीय नोकरी किंवा पदोन्नती, शासकीय योजना, शैक्षणिक प्रवेश, विविध शिष्यवृत्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षित जागांच्या निवडणुका इत्यादि कामांसाठी…

कुणबी दाखला कसा काढावा ?

कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्याची संपुर्ण प्रक्रिया एका क्लिकवर... कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुढील पायऱ्यांनी जा. १) पुर्वतयारी - जातीचा पुरावा काढणे २) आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे ३) प्रक्रिया - सेतु केंद्रातुन जातीचा दाखला काढणे…

वय अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (डोमीसाईल) कसे काढावे ?

हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पुढील पायऱ्यांनी जा. १) पुर्वतयारी - जन्मतारीख व रहिवासी पुरावा घेणे २) आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे ३) प्रक्रिया - सेतु केंद्रातुन वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र काढणे १) पुर्वतयारी - जन्मतारीख व रहिवासी…

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र कसे काढावे ?

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. आरक्षणाचा लाभ समाजातील गरीब व गरजु लोकांनाच व्हावा या उद्देशाने वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या आधारे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र दिले जाते. ओबीसी प्रवर्गातील…

उत्पन्नाचा दाखला कसा काढावा ?

उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी पुढील पायऱ्यांनी जा. १) पुर्वतयारी - उत्पन्नाचा व रहिवासी पुरावा घेणे २) आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे ३) प्रक्रिया - सेतु केंद्रातुन उत्पन्नाचा दाखला काढणे पायरी १) पुर्वतयारी - उत्पन्नाचा आणि रहिवासी पुरावा…

कुणबी दाखला प्रक्रिया

विविध ऐतिहासिक संदर्भ, न्यायालयीन निकाल इत्यादिंच्या माध्यमातुन तसेच अनेक अभ्यासक, इतिहाससंशोधक, मानववंशशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातुन मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे सिद्ध करता येते. मात्र शासनाच्या आरक्षण धोरणांत मराठा ओपनमध्ये आणि कुणबी…

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे कायदेशीर पुरावे

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे असंख्य पुरावे देता येतील. वास्तविक पाहता मराठा व कुणबी या दोन्ही भिन्न जाती नसून एकच आहे. (सन १८८१ पासून १९३१ पर्यंतच्या ५० वर्षाच्या गॅझेट मध्ये मराठा हा कुणबी असल्याचा उल्लेख केला जातो) पुरावा १ - १९८१ च्या…

भारतीय संविधानाच्या मुळ प्रतीत छत्रपती शिवराय, श्रीराम, बुद्ध

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने राज्यघटनेचा मसुदा संमत केला आणि २६ जानेवारी १९५० राज्यघटनेचा अंमल सुरु झाला. सुरुवातीला राज्यघटनेची कोणतीही छापील प्रत उपलब्ध नव्हती. दिल्लीच्या प्रेमबिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) यांनी संविधानाचे…

सुरतेची लुट की सुरतेवर छापा ?

"शिवरायांनी सुरतेची लुट करुन औरंगजेबाला बेसुरत केले" असे ज्या घटनेचे वर्णन केले जाते ती घटना ६ जानेवारी १६६४ ची. मराठ्यांच्या इतिहासातील एक गौरवास्पद घटना. या घटनेनंतर शिवरायांच्या शत्रुंनी त्यांचा इतका धसका घेतला की त्याचे वर्णन इंग्रजी…

काय सांगते शिवरायांची राजमुद्रा ?

प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाहसुनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते मराठी अर्थ - प्रतिपदेच्या चंद्रकलेप्रमाणे वाढत जाणरी आणि विश्ववंदनीय असणारी अशी ही शहाजींचे पुत्र शिवाजी यांची (राज)मुद्रा (प्रजेच्या) कल्याणासाठी विराजमान…